TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSFEJLESZTÉS

Nonprofit Kft.
Cím: 2111 Szada, Dózsa Gy. út 88.
Tel: 28-503-510
Fax: 28-503-066
Mobil: 06-70-317-9128

Szada Nova Településfejlesztési Nkft.
Cím: 2111 Szada, Dózsa Gy. út 88.
Tel: 28-503-510
Fax: 28-503-066 Közhasznú Társaság
Mobil: 06-70-317-9128
Elérhetőség: /Iroda a Polgármesteri Hivatal udvarában a bal oldali épületben/
Cím: 2111 Szada Dózsa György út 88.
Telefon: 28/503-510, 70/317-9128
Fax: 28/503-066
E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.
Fogadó és pénztári órák: Hétfő – péntek 10.00 – 14.00

Szervezeti felépítés:
Ügyvezető: Illés Szabolcs
Irodavezető pénzügyi adminisztrátor: Szekeresné Bokor Csilla
Felügyelő Bizottság:  Rezsabek Tamás elnök
                                      Csapóné Oroszi Zsuzsanna
                                      Pálmai Zoltán
                                       

A Szada Nova Nonprofit Kft. feladatkörei az éves üzleti terv keretein belül:

1./ Közszolgáltatóként a háztartási szilárd hulladék gyűjtése, hulladéklerakóban elhelyezése
2./ Utak, járdák felújítása és karbantartása, téli időszakban csúszásmentesítése
3./ Parkfenntartási tevékenység, virágosításban közreműködés
4./ Közhasznú munkások foglalkoztatása
5./ Községi erdők kezelése
6./ A „2111 Szada” Önkormányzati havilap kiadói tevékenysége

1./ Közszolgáltatóként a háztartási szilárd hulladék gyűjtése, hulladéklerakóban elhelyezése feladatkör
a.) Hetenként egyszer házaktól kukás begyűjtés.
b.) Havonta egyszer, sárga zsákokban a szelektíven gyűjtött „házhoz menő” újrahasznosítható anyagok begyűjtése. /elszállított zsákok száma nyári hónapokban 1500 db/
c.) Gyűjtőszigeteken elhelyezett „zöld színű” 1100 l-es konténerekben a fehér és színes üvegpalackok gyűjtése, a ”kék színűekben” pedig a nagyobb mérető kartonok és egyéb papírféleségek gyűjtése.

Az a.) pontban említett kukás gyűjtésen túl az összes többi tevékenység a lakosság részére ingyenes szolgáltatás. Ez a fenntartó Önkormányzatnak mintegy 5 M Ft költségébe kerül.

Itt hívjuk fel a figyelmet a kukás gyűjtésű szolgáltatás évente meghatározott mértékű díjfizetésének pontos egyenlítésére ( 2008-ban 19.800 Ft háztartásonként)

A díjfizetés történhet egy összegben, február végéig a Kht. irodájában 10 % kedvezmény igénybevételével, vagy negyedéves egyenlítéssel.

Az ingatlanok tulajdonosváltását, illetve használati módjának változását 15 napon belül jelezni kell.

A kukákon szükséges az utca- és házszám felültetése, mivel időnként ellenőrzésre kerül a díjfizetés és a kihelyezett kukák száma. Ahol nem pótolják a felszólítás ellenére sem ezeket az adatokat, a begyűjtőjárat dolgozói onnan nem szállítják el a hulladékot.

2./ Utak, járdák felújítása és karbantartása, téli hónapokban csúszásmentesítése feladatkör
A község úthálózata évről – évre korszerűsödik, bár a településrészek elkülönülése miatt ez kevésbé szembetűnő.
Ebből adódóan ezek feltáró, összekötő útjai kerültek felújításra, ill. kaptak aszfaltburkolatot a közelmúltban.
Az utak burkolata szerinti megoszlás:
Összes belterületi úthossz: 51923 m
ebből aszfaltozott: 14635 m (9785 m községi kezelésben)
kövezett: 18693 m
földút: 18595 m

3./ Parkfenntartási tevékenység, virágosításban közreműködés feladatkör
A gondozott terület havonta mintegy 7 hektár (közparkok, utak szélei), a parlagfűvel szennyezett területek még közel 2 ha-t jelentenek.
A virágosítás 2006-ban indult évente egyre nagyobb lakossági részvétellel. A Kht. üzleti terve is már 1 M Ft-nál nagyobb összeget különít el.

4./ Közhasznú munkások foglalkoztatása feladatkör
Településünkön nem számottevő azok száma, akik nem találnak rendszeres munkát.
Számuk 10 fő körül mozog az évek átlagában.
Néhányan közülük az intézményvezetőkkel egyeztetve kapnak kihelyezett munkalehetőséget, de részt vesznek közterületek tisztántartásában, illetve önkormányzati levelek, újság és számlák kézbesítését végzik.

5./ Községi erdők kezelői feladatkör
Az erdőterület mintegy 22 ha, eléggé szétszórtan elhelyezkedve. Üzemtervezett kezelését a Kht. erdész szakemberen keresztül látja el, aki az erdőfelügyelő hatósággal is tartja a kapcsolatot.

6./ Újságkiadói feladatkör
A „2111 Szada” című önkormányzati közéleti tájékoztató havilap 2008-ban már a hatodik évfolyamába lépett. Lényeges szempont az éves költségvetés határain belül tartani a kiadásokat. Ennek érdekében szerződéses együttműködés szükséges a főszerkesztővel, nyomdai előkészítéssel, nyomdával és persze kapcsolattartás az Országos Levéltárral. Elvárás a fenntartó részéről, hogy miközben a hirdetési bevételek növekednek, az ne váljon a minőség rovására. Ez természetesen csak a főszerkesztővel egyetértésben történhet.
A közismerten szép kiállítású kiadványt településünk minden állandó lakosa ingyenesen kapja postaládájába.

Dokumentumok:

Hulladékgazdálkodási terv
Hulladék lerakás összesítés 2013
Lakossági hulladék szerződés
Rezsicsökkentés 2013
Előírt munkakörök, végzettségek
Hulladék kezelés
Munkarend
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés végleges
Lomtalanítás
Műszaki adatlap
Közszolgáltatási hulladékgazdálkodási engedély kérelme
SZNN nem veszélyes hulladékok kereskedelmi és szállítási engedélye
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítő okirata
SZNTKKN hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély
Kiegészítő mellékelt a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz 2013. január 01 - 2013. december 31.

| |

Copyright © 2015. All Rights Reserved.