Szada Nova NKft. tájékoztatója a

 „Szemétszállítási díjhátralékok kezelése” ügyében

Amint az újság februári számában írtuk, márciusban elindítottuk 106 ingatlantulajdonos nagyösszegű díjtartozásának behajtását.

A Szada Nova Nonprofit Kft., - mint a tulajdonos Önkormányzat által megnevezett közszolgáltató –ügyvédet bízott meg ennek levezénylésére.

Az ügyvédi meghatalmazás egyrészt arra terjed ki, hogy az adósokkal szemben fizetési felszólítást küldjön. Ennek eredménytelensége esetén pedig a Gödöllői Városi Bíróság előtt fizetési meghagyásos eljárást indítson, illetve annak során képviselje közszolgáltatót az 1998. évi XI. törvényben szabályozott jogkörrel.

A tértivevényes leveleket a címzettek nagy része átvette.

Fizetési határidőn belül 22 ügyfél kifizette tartozását, 4 ügyfél pedig a részletfizetést megkezdte. Amennyiben a havonta vállalt részleteket megszakítás nélkül fizetik, további eljárás nem indul ellenük.

Június első hetében a még díjhátralékosok részére újból postázzuk az ügyvédi felszólításokat.

Ismételten felhívjuk ügyfeleink figyelmét:

A bírósági nemperes eljárás megindítását az sem hiúsítja meg, ha az ügyvédi felszólítást címzett nem veszi át.

Másrészt a végrehajtás jelentős többletköltségét is viselniük kell

Úgy gondoljuk, nem szükséges hangsúlyozni: a települési  szilárd hulladék megfelelő kezelése nem csupán magánérdek, hanem mindnyájunk környezetét és közérzetét meghatározza.

Ennek közterhei ahol kibújni pedig lakótársaink megbecsülésének hiányát jelenti.

| |

Copyright © 2015. All Rights Reserved.