Az intézmény szakterületei

 • Családsegítő szolgálat
 • Gyermekjóléti szolgálat
 • Idősek nappali klubja
 • Házi segítségnyújtás
 • Szociális étkeztetés
 • Alternatív szolgáltatások: adományközvetítés

Intézmény elérhetőségei:

cím:2111 Szada, Dózsa György út 76.,

tel: 28/503 625, 503-627,

email:  Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

web: www.idosekklubja-szada.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:8-18

Kedd:8-16

Szerda:8-16

Csütörtök: 8-16

Péntek: 8-14

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a személyes gondoskodást nyújtó alapellátó rendszer egyik intézménye. Feladatait tekintve alkalmas az emberi különbségek, a társadalmi átalakulás, a szociális rendszer változása és a családi gondok miatt fellépő, az életvitelt hátrányosan befolyásoló okok feltárására és megszüntetésére.

Gyermekjóléti Szolgálat

Célja: a gyermekek testi, lelki egészségének, megőrzése, családban történő nevelkedésének elősegítése.

Ellátott korosztály: 0-18 éves korig.

Feladata:

 • a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése;
 • a családból kiemelt gyermekek visszahelyezésének elősegítése;
 • válás vagy különélés esetén a szülő és a gyermek kapcsolattartás elősegítése;
 • iskolai problémák megoldásának segítése (magatartási zavarok, hiányzások);
 • gondozási, szervezési és szolgáltatási feladatokat látunk el.
 • veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtetünk.
 • gyermekek számára szabadidős programokat közvetítünk.

Családsegítő Szolgálat

Családoknak, családban élő vagy egyedülálló személyeknek 18 éves kortól nyújt segítséget, támogatást ahhoz, hogy az életüket emberi módon élhessék.

Segítséget nyújtunk:

 • Ügyintézés, információ közvetítés, tanácsadás, érdekképviselet.
 • Jogsegélyszolgálat.
 • Mentálhigiénés segítségnyújtás.
 • Pénzügyi válságkezelő program (pénzügyi és háztartási ismeretek közvetítés)
 • Életvezetési tanácsadás
 • Álláskeresés

Házi segítségnyújtás

Igényelhetik mindazok, akik önmaguk ellátására csak részben képesek, valamint családtagjaik a napközbeni időszakban nem lehetnek ott velük, hogy otthonukban megoldják ellátásukat. Segítséget a következőkben tudunk nyújtani:

 • Tisztálkodás
 • Étkeztetés, illetve ezzel kapcsolatos teendők
 • Takarítás
 • Bevásárlás
 • Gyógyszerkiváltás
 • Szakrendelésekre időpontkérés

Idősek nappali klubja

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, meleg ebéd igényelhető a szomszédos konyhán.

Az idősek klubjában minden hétköznap 8-16 óráig van lehetőség a napközbeni tartózkodásra.

Társas kapcsolatok, barátságok ápolhatók, alkalmanként szabadidős programokat, egészség megőrző és egészséges életmódra nevelő előadásokat, szűrővizsgálatokat szervezünk, Elősegítjük az orvoshoz jutást, bevásárlást, lehetőség van a tisztálkodásra, illetve a mosásra is.

Az Idősek nappali klubja vezetője: Ádám Bicskeiné Őri Ildikó
 

A Szadai Szociális Alapszolgáltató Központ munkatársai:

Intézményvezető: Kerékgyártó Tamás

Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója: Horváth Ágnes

Családsegító Szolgálat családgondozója: Tormáné Horváth Éva
Idősek Nappali klubja- klubvezető és gazdasági ügyintéző: Ádám Bicskeiné Őri Ildikó 

Házi segítségnyújtás - házi gondozó: Simon Marianna

"Szada települést a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

| |

Copyright © 2015. All Rights Reserved.